Ulla Kjellström

Namn: Ulla Källström Yrkesliv: Personalfrågor inom olika organisationer/företag Uppdrag i styrelsen: President Blev Lionsmedlem: 2010 Bästa med Lions: Roligt arbete att samla in pengar, viktigt och tacksamt arbete att kunna hjälpa när det behövs.

Anita Bergström

Namn: Anita Bergström Yrkesliv: Lärare Uppdrag i styrelsen: Vice President Blev Lionsmedlem: 2013 Bäst med Lions: Att i positiv gemenskap arbeta för att hjälpa behövande såväl lokalt som internationellt.

Ulf Holmström

Namn: Ulf Holmström Yrkesliv: Fd flygledare Uppdrag i styrelsen: Past President Blev Lionsmedlem: 2011 Bästa med Lions: Meningsfullt att tillsammans med positiva medmänniskor bidra med hjälp till de som behöver den.

Staffan Karlsson

Namn: Staffan Karlsson Yrkesliv: Flygbranschen 44 år Uppdrag i styrelsen: Kassör Blev Lionsmedlem: 2002 Bästa med Lions: Insamlade medel går oavkortat till hjälpbehövande. Administrationen betalas av medlemmarna. Stort socialt utbyte inom klubben.

Eva Håkansson

Namn: Eva Håkansson Yrkesliv: Har arbetat med försäljning av flygledarutbildning på svenska och internationella marknaden Uppdrag i styrelsen: Sekreterare Blev Lionsmedlem: 2012 Bäst med Lions: Möjlighet att göra en konkret insats för människor som har det svårt via en opolitisk och icke religiös organisation.

Leif Olsson

Namn: Leif Olsson Yrkesliv: Bilbranschen, de sista 32 åren med Volvo. Uppdrag i styrelsen: Pr/info Blev Lionsmedlem: 1975 Bästa med Lions: Känns meningsfullt att arbeta med Lions eftersom man vet att hjälpen når fram dit den behövs.

Sten-Gösta Jönsson

Namn: Sten-Gösta Jönsson Yrkesliv: distr.chef i oljebranchen Uppdrag i styrelsen: Director Blev Lionsmedlem: 1977 Bäst med Lions: Tjäna och trivas tillsammans.

Karl-Erik Andersson

Namn: Karl-Erik Andersson Yrkesliv: F.d Miljö & säkerhetssamordnare Uppdrag i styrelsen: Aktivitetsordförande Blev Lionsmedlem: 2015 Bäst med Lions: Känna att man är en av många som hjälper människor i behov av hjälp, både lokalt, nationellt samt internationellt.

Lennart Peterson-Brodda

Namn: Lennart Peterson-Brodda Yrkesliv: Travhästuppfödare Uppdrag i styrelsen: Programordförande Blev Lionsmedlem: 1995 Bäst med Lions: Att få vara med och känna att man hjälper, samt den fantastiska samvaron i klubben.

Eva Toft

Namn: Eva Toft Yrkesliv: Chef inom socialtjänsten Uppdrag i styrelsen: Givarkommittéordförande Blev Lionsmedlem: 2015 Bäst med Lions: Det bästa med Lions är engagemanget för att ge bättre livskvalitet till utsatta grupper samt den goda gemenskapen.