Gunder Hellgren

Namn: Gunder Hellgren Yrkesliv: Pensionär Uppdrag i styrelsen: President Blev Lionsmedlem: 2018 Bäst med Lions: Ger bidrag där behov finns.

Kaj Persson

Namn: Kaj Persson Yrkesliv:  Olika roller inom media. De sista 20 åren på TV4. Uppdrag i styrelsen: Past President Blev Lionsmedlem: 2016 Bäst med Lions: Att tillsammans med andra Lionsmedlemmar få möjlighet...

Eva Toft

Namn: Eva Toft Yrkesliv: Chef inom socialtjänsten Uppdrag i styrelsen: Vice President Blev Lionsmedlem: 2015 Bäst med Lions: Meningsfullt att hjälpa andra. Fin gemenskap.

Bengt Mårtensson

Namn: Bengt Mårtensson Yrkesliv: Telekommunikation Uppdrag i styrelsen: Kassör Blev Lionsmedlem: 2001 Bäst med Lions: Den goda sammanhållningen, och att hjälpa där det finns behov.

Eva Håkansson

Namn: Eva Håkansson Yrkesliv: Har arbetat med försäljning av flygledarutbildning på svenska och internationella marknaden Uppdrag i styrelsen: Sekreterare Blev Lionsmedlem: 2012 Bäst med Lions: Att i god gemenskap med övriga medlemmar...

Lisbeth Mårtensson

Namn: Lisbeth Mårtensson Yrkesliv: Skolledare Uppdrag i styrelsen: Sekreterare Blev Lionsmedlem: 2016 Bäst med Lions: Att tillsammans med många positiva och engagerade människor bidra med roligt praktiskt arbete som leder...

Leif Olsson

Namn: Leif Olsson Yrkesliv: Bilbranschen, de sista 32 åren med Volvo. Uppdrag i styrelsen: Pr/info Blev Lionsmedlem: 1975 Bästa med Lions: Känns meningsfullt att arbeta med Lions eftersom man vet...

Sten-Gösta Jönsson

Namn: Sten-Gösta Jönsson Yrkesliv: distr.chef i oljebranchen Uppdrag i styrelsen: Director Blev Lionsmedlem: 1977 Bäst med Lions: Att insamlade medel oavkortat går till olika behövande.

Leif Månsson

Namn: Leif Månsson Yrkesliv: Installationsledare i elbranschen Uppdrag i styrelsen: Aktivitetsordförande Blev Lionsmedlem: 2017 Bäst med Lions: Insamlade medel går oavkortat till hjälpinsatser lokalt, nationellt och internationellt.

Lotta Björklund

Namn: Lotta Björklund Yrkesliv: HR-konsult Uppdrag i styrelsen: Ordförande i programkommittén Blev Lionsmedlem: 2016 Bäst med Lions: Vara i ett socialt sammanhang och ha möjlighet att stötta både lokalt och internationellt.

Ulf Holmström

Namn: Ulf Holmström Yrkesliv: Fd flygledare Uppdrag i styrelsen: Givarkommittéordförande Blev Lionsmedlem: 2011 Bästa med Lions: Alla insamlade medel går oavkortat till att hjälpa behövande både lokalt och internationellt.