Gunder Hellgren

Namn: Gunder Hellgren
Yrkesliv: Pensionär
Uppdrag i styrelsen: Kassör / Administration
Blev Lionsmedlem: 2018
Bäst med Lions: Ger bidrag där behov finns.