LIONS SYFTEN

• Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. • Att befrämja god samhällsanda. • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling. • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion. • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

 

LIONS ETIK

• Fullgör ditt arbete med omsorg. • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende. • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad. • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv. • Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig. • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel. • Fullgör lojalt dina samhällsplikter. • Hjälp dem som behöver ditt stöd. • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm. • Bygg upp istället för att riva ned.

LIONS UPPGIFT

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationella samverkan.

LIONS VALSPRÅK

We serve – Vi tjäna

SVERIGES LIONS MOTTO

För samhällsansvar och livskvalitet.

Styrelsen 2021-22

Hela styrelsen hittar du här.

Håkan Mild

Namn: Håkan Mild Yrkesliv: Lärare Uppdrag i styrelsen:President Blev Lionsmedlem: 2015 Bäst med Lions: Gemenskapen och att vi bidrar.

Jim Weberg

Namn: Jim Weberg Yrkesliv: Platschef inom bygg Uppdrag i styrelsen: Vice President Blev Lionsmedlem: 2018 Bäst med Lions: Gemenskap och att göra skillnad

Anna-Lena Eriksson

Namn: Anna-Lena Eriksson Yrkesliv:  Barnmorska, Vårdlärare Uppdrag i styrelsen: Past President Blev Lionsmedlem: 2018 Bäst med Lions: Insamlade medel till olika hjälpinsatser som gör skillnad för många både lokalt, nationellt o...