Eva Håkansson

Namn: Eva Håkansson
Yrkesliv: Har arbetat med försäljning av flygledarutbildning på svenska och internationella marknaden
Uppdrag i styrelsen: Sekreterare
Blev Lionsmedlem: 2012
Bäst med Lions: Att i god gemenskap med övriga medlemmar hjälpa till där det finns behov.