No comments yet

Lions skickar hjälp till jordbävningskatastrofens offer

Lions Club Skurup skänker 30.000 kronor till katastrofhjälp till Turkiet och Syrien efter den svåra jordbävningen.

Lions Club Skurups bidrag ingår i den hjälp Lions Sverige genomför tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) där man skickar tält, filtar mm till Turkiet och Syrien för ett värde av över två miljoner kronor.

Tack för att ni hjälper Lions att hjälpa

Post a comment