No comments yet

Barn hjälper barn

Sedan många år tillbaka har Lionsklubbarna i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Ystad en gemensam insamlingsaktivitet ”Barn till Barn” i samband med julmarknaderna.

Grundidén är att ”våra” barn skall ge leksaker, kramdjur etc. som är hela och fina men som inte används längre. Numera finns det även önskemål om hygienartiklar, skriv och ritmaterial, sportartiklar, ryggsäckar, kläder och skor.

I Budapest finns en blindskola med totalt 130 elever i åldern 6-16 år. Dit skickades lämpliga paket från årets insamling och de överlämnades av Anders Rendik från Lions Club Romeleåsen och representanter från Lions Club Wessenlnyi Budapest.

”Det går inte att beskriva den glädje som barnen gav uttryck för, den måste upplevas” säger Anders, nyss hemkommen från sin vistelse i Ungern.

I Somogyvar finns en skola och hem för barn med såväl fysiskt som psykiskt handikapp. Där finns ca 150 elever. Här finns ett stort behov av gåvor som kan sätta lite guldkant på tillvaron och de paket som lämnades av Anders Rendik och representanter från Lions Club Wessenlnyi blev verkligen uppskattade.

Lions tackar alla som lämnade in paket. Gåvorna har skänkt mycket glädje och tacksamhet för dem som hade förmånen att ta emot dem

                                  

Post a comment