No comments yet

Världslionsdagen den 8 oktober

Lions loppispengar räddar synen.

Lions har sedan många år bidragit till att synen räddats på miljontals människor som bor i områden som saknar tillgång till synvård på grund av ekonomiska, sociala eller geografiska hinder. Sedan 1990 har genom Lions försorg 9,6 miljoner gråstarrsoperationer utförts, 1351 ögonkliniker har byggts och utrustats, 197 miljoner doser av Zithromax har utdelats för att motverka trakom, 326 miljoner doser av Mectizan har utdelats för att hindra utvecklingen av flodblindhet. Lions samlar även in glasögon.

På världslionsdagen den 8 oktober kommer Lions i Sverige att genomföra en insamlingsaktivitet till förmån för Lions internationella arbete med syn och synvård.

Lions Club Skurup skänker intäkterna från loppisförsäljningen i veckan dessutom lägger man till pengar från tidigare loppisarna. Totalt skänker Skurupsklubben 30 000 till syn- projekten.

Post a comment