No comments yet

Slutsålt på Dannero

Alla 350 biljetterna var sålda till pensionärskaffet på Dannero den 15 december så det gällde att komma i tid om bordsplaceringen var viktig. På biljetten stod att det var insläpp 13.30 men redan en dryg halv timme innan ringlade sig kön utanför ladan.

Kl.14.30 serverades kaffet och därefter kom Lucia med sina tärnor och sjöng, bättre än någonsin, sina vackra sånger. Lions egen sångkör ”Lejongapen” ledde sedan den sedvanliga allsången med julinspirerande melodier.

Arrangemanget avslutades med att Danne och hans Dynamo band bjöd på en timmes bejublad show.