Jan-Olof Jönsson

Namn: Jan-Olof Jönsson

Yrkesliv: Har sedan 1987 jobbat som elinstallatör, mätartekniker, mätaringenjör och arbetsledare inom el och energi. Arbetar nu som installatör och projektledare på ett företag i Malmö.

Uppdrag i styrelsen: Director

Blev Lionsmedlem: 2016

Bäst med Lions: Att man hjälpa till vid stora katastrofer i världen men även en familj i vår närhet. Den fantastiska sammanhållningen och glädjen inom Lions stärker både mig själv och andra i min närhet.