Annci J:son Svensson

Namn: Annci J:son Svensson

Yrkesliv: Kostchef, har haft ett stort engagemang gör att utveckla gastronomin inom offentlig sektor

Uppdrag i styrelsen: Ordförande Programkommittén

Blev Lionsmedlem: 2023

Bäst med Lions: Drivs av känslan att få dela med sig, därav känns Lions väldigt rätt.