Välkommen till Lions Club Skurup

Lions Club Skurup bildades den 9 juni 1960 och har för närvarande 36 medlemmar. Lions Club Skurup använder en del av de insamlade medlen till nationell och internationell hjälpverksamhet men har under de mer än femtio verksamma åren satsat huvuddelen på lokala insatser.

Lions Club Skurup har främst satsat på följande områden:
• Ungdomsverksamhet, bl a genom utbildningar i moral och etik, Lions Quest
• Bidrag till hjälpmedel för handikappade
• Lägerverksamhet och ungdomsutbyte
• Stöttning av lokala organisationer
• Insatser vid barn- och ungdomssjukhuset i Lund

Lions Club Skurup har genom åren samlat in pengar genom olika aktiviteter:
• Lions loppmarknader på Örsjö Boställe vid Dalaled
• Lions julmarknad på torget i Skurup
• Lions Sillamarknad i Abbekås
• Julgransinsamlingar

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av medlemmarna själva.
Vi tar tacksamt emot bättre loppor i vår container på Skurups avfallsstation – dock ej stoppade möbler – det skall gå att sälja på våra loppmarknader.

© 2016 Lions Club Skurup. Alla rättigheter reserverade.