Karl-Erik Andersson

Namn: Karl-Erik Andersson
Yrkesliv: Återvinningsbranschen
Uppdrag i styrelsen: Aktivitetsordförande
Blev Lionsmedlem: 2016
Bäst med Lions: Att få vara delaktig i att hjälpa människor i behov av hjälp både lokalt nationellt samt internationellt