Anita Bergström

Namn: Anita Bergström
Yrkesliv: Lärare
Uppdrag i styrelsen: Programordförande
Blev Lionsmedlem: 2013
Bäst med Lions: Att i positiv gemenskap arbeta för att hjälpa behövande såväl lokalt som internationellt.