LIONS SYFTEN

• Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. • Att befrämja god samhällsanda. • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling. • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse. • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion. • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

 

LIONS ETIK

• Fullgör ditt arbete med omsorg. • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende. • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad. • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv. • Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig. • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel. • Fullgör lojalt dina samhällsplikter. • Hjälp dem som behöver ditt stöd. • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm. • Bygg upp istället för att riva ned.

LIONS UPPGIFT

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationella samverkan.

LIONS VALSPRÅK

We serve – Vi tjäna

SVERIGES LIONS MOTTO

För samhällsansvar och livskvalitet.

Styrelsen 2018-19

Hela styrelsen hittar du här.

Gunder Hellgren

Namn: Gunder Hellgren Yrkesliv: Pensionär Uppdrag i styrelsen: President Blev Lionsmedlem: 2018 Bäst med Lions: Ger bidrag där behov finns.

Kaj Persson

Namn: Kaj Persson Yrkesliv:  Olika roller inom media. De sista 20 åren på TV4. Uppdrag i styrelsen: Past President Blev Lionsmedlem: 2016 Bäst med Lions: Att tillsammans med andra Lionsmedlemmar få möjlighet...

Eva Toft

Namn: Eva Toft Yrkesliv: Chef inom socialtjänsten Uppdrag i styrelsen: Vice President Blev Lionsmedlem: 2015 Bäst med Lions: Meningsfullt att hjälpa andra. Fin gemenskap.