Lennart Peterson-Brodda

Namn: Lennart Peterson-Brodda
Yrkesliv: Travhästuppfödare
Uppdrag i styrelsen: Programordförande
Blev Lionsmedlem: 1995
Bäst med Lions: Att få vara med och känna att man hjälper, samt den fantastiska samvaron i klubben.