Karl-Erik Andersson

Namn: Karl-Erik Andersson
Yrkesliv: F.d Miljö & säkerhetssamordnare
Uppdrag i styrelsen: Aktivitetsordförande
Blev Lionsmedlem: 2015
Bäst med Lions: Känna att man är en av många som hjälper människor i behov av hjälp, både lokalt, nationellt samt internationellt.