Eva Toft

Namn: Eva Toft
Yrkesliv: Chef inom socialtjänsten
Uppdrag i styrelsen: Givarkommittéordförande
Blev Lionsmedlem: 2015
Bäst med Lions: Det bästa med Lions är engagemanget för att ge bättre livskvalitet till utsatta grupper samt den goda gemenskapen.